همه  /  استان فارس  /  خرید آپارتمان مسکونی  /  نی‌ریز  /  نی‌ریز
بازه متراژ موردنظر را انتخاب کنید
50 تا 59
1
60 تا 69
1
70 تا 79
1
90 تا 99
7
100 تا 119
10
120 تا 149
9
150 تا 199
18
200 تا 249
27
250 تا 299
10
بالای ۳۰۰
44
با ملک‌رادار ، میان آگهی‌های دیوار، شیپور، همشهری و... جستجو کنید!
با ملک‌رادار ، میان آگهی‌های دیوار، شیپور، همشهری و... جستجو کنید!