همه  /  استان فارس  /  خرید آپارتمان مسکونی  /  منطقه ۷ شیراز  /  ترکان
بازه متراژ موردنظر را انتخاب کنید
50 تا 59
3
60 تا 69
2
70 تا 79
3
80 تا 89
1
90 تا 99
1
100 تا 119
3
120 تا 149
4
150 تا 199
2
200 تا 249
12
250 تا 299
2
بالای ۳۰۰
2
با ملک‌رادار ، میان آگهی‌های دیوار، شیپور، همشهری و... جستجو کنید!
با ملک‌رادار ، میان آگهی‌های دیوار، شیپور، همشهری و... جستجو کنید!