همه  /  استان فارس  /  خرید آپارتمان مسکونی  /  منطقه ۷ شیراز  /  شهرک کوشکک
بازه متراژ موردنظر را انتخاب کنید
50 تا 59
7
60 تا 69
8
70 تا 79
5
80 تا 89
9
90 تا 99
4
100 تا 119
9
120 تا 149
7
150 تا 199
8
200 تا 249
4
250 تا 299
1
بالای ۳۰۰
2
با ملک‌رادار ، میان آگهی‌های دیوار، شیپور، همشهری و... جستجو کنید!
با ملک‌رادار ، میان آگهی‌های دیوار، شیپور، همشهری و... جستجو کنید!