همه  /  استان فارس  /  خرید آپارتمان مسکونی  /  منطقه ۷ شیراز  /  کفترک
بازه متراژ موردنظر را انتخاب کنید
40 تا 49
1
50 تا 59
1
70 تا 79
1
80 تا 89
2
90 تا 99
3
100 تا 119
17
120 تا 149
6
150 تا 199
7
200 تا 249
3
250 تا 299
2
بالای ۳۰۰
21
با ملک‌رادار ، میان آگهی‌های دیوار، شیپور، همشهری و... جستجو کنید!
با ملک‌رادار ، میان آگهی‌های دیوار، شیپور، همشهری و... جستجو کنید!